Υπηρεσίες

Κατασκευές

Η εταιρία διαθέτει ειδικευμένα συνεργεία για άρτιες τεχνικά κατασκευές. Οι τεχνίτες των συνεργείων είναι αδειούχοι και με πολύχρονη πείρα στο πεδίο εργασίας τους. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι από πιστοποιημένους προμηθευτές και ελέγχονται σχολαστικά για την τήρηση των προδιαγραφών του έργου. Με τη βοήθεια σύγχρονων συστημάτων CAD (Computer - Aided Design), σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα έργα.

 

Μελέτες

Το ανθρώπινο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της ERGOPLANT είναι καταρτησμένο και διαθέτει πείρα πέραν των 20 ετών τόσο στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών /βιομηχανικών μελετών όσο και στην επίβλεψή τους.

Η εταιρεία έχει τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες που σχεδιάζουν και στη συνέχεια επιβλέπουν την πορεία κάθε κατασκευής ή μελέτης. Έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου,είτε πρόκειται για κάποιο μικρό εργαστήριο είτε για βιομηχανική μονάδα.

 

Αναλυτικότερα, η ERGOPLANT αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και υποστήριξη:

  • Εγκαταστάσεων παραλαβής, προκαθορισμού,ξήρανσης,αποθήκευσης,διακίνησης δημητριακών και άλλων χύδην προϊόντων σε SILOS ή οριζόντιες αποθήκες.

  • Εγκαταστάσεων καθαρισμού και διαλογής δημητριακών, οσπρίων και άλλων προϊόντων σε κόκκους.

  • Ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων παραγωγής ζωοτροφών κάθε μεγεθους.Με εμπειρία στην παραγωγή πολλών και εξειδικευμένων ειδών ζωοτροφών (pet foods κ.α.), την ζύγιση την ενσάκκιση, καθώς και πλήρες γραμμές παραγωγής premixes.

  • Ηλεκτρολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, υποσταθμών και πινάκων αυτοματισμού.

  • Συναρμολογήσεις μηχανημάτων και πλήρων γραμμών βιομηχανικής παραγωγής.

 

© 2018 Ergoplant.com . All Rights Reserved.

Search