Έργα

 

Ενδεικτικά κάποια έργα της εταιρείας μας:

 • Σ. ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΕΠΕ, Μονάδα Παραγωγής Πέλετ Βιομάζας, Αγρίνιο, Αιτολοακαρνανία.

 • VADUVA Srl, Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Ρουμανία.

 • Μονάδα Παραγωγής Πέλετ Απορριμάτων στη Σόφια, Βουλγαρία.

 • BIOALTEN ΕΠΕ Μονάδα Παραγωγής Πέλετ Βιομάζας, στην Τρίπολη, Αρκαδία.

 • Συναρμολόγιση Η/Μ Εγκαταστάσεων εργοστασίων στην Αίγυπτο, Ιορδανία, Σ. Αραβία.

 • Πλήρη Γραμμή Παραγωγής Ιχθυοτροφών 5T/h, IRIDA S.A., στο Αγρίνιο, Αιτολοακαρνανία.

 • Συγκρότημα Ξήρανσης και Αποθήκευσης ρυζιού 4.500 Τ στη Χαλάστρα, Θεσσαλονίκη.

 • Εργοστάσιο Ζωοτροφών 20 T/h στη Ρουμανία.

 • Πλήρη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών σε pellets, δυναμικότητας 10 T/h στα Γρεβενά.

 • Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εργοστασίου ζωοτροφών δυναμικότητας 30Τ/h στην Ρωσία.

 • Εκσυγχρονισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίου Ιχθυοτρόφων στο Αγρίνιο.

 • Επέκταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίου Pet Foods στην Ιταλία.

 • Εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και Υποσταθμού Μέσης Τάσης 36 ΚV στην Αλβανία.

 • Εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και Υποσταθμού Μέσης Τάσης στην Βουλγαρία.

 • Εγκατάσταση πλήρους μονάδας παραγωγής Premixes στην Ρουμανία.

 • Εγκατάσταση πλήρους μονάδας παραγωγής Ζωοτροφών στα Γρεβενά.

 • Εγκατάσταση πλήρους μονάδας παραγωγής ισορροπιστών στην Θεσσαλονίκη.

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πίνακες – Υποσταθμοί – Αυτοματισμοί) σε πολλούς Αλευρόμυλους στην Ελλάδα.

 • Επιβλέψη/Συναρμολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κάθε βιομηχανία.

 

© 2018 Ergoplant.com . All Rights Reserved.

Search